Atenció al públic:

8:30h. - 18:30h.

Cervantes, 34

08600 Berga

93 821 01 86

vedrunaberga@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

null

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

null

Programa Infadimed

El programa Infadimed, neix de la idea de promocionar la dieta mediterrània a les escoles mitjançant xerrades i tallers pràctics.

El programa consisteix en una sessió mensual de 45 minuts, durant sis mesos, que diversos professionals sanitaris faran als vostres fills d’infantil i primària.

Mitjançant pel·lícules, adaptades a l’edat dels alumnes, on els expliquen diversos aspectes relacionats amb els hàbits saludables. Després de la projecció, els professionals sanitaris fan un resum i els infants poden preguntar-los els dubtes que tinguin. Finalment, tots junts fan una activitat relacionada amb el tema treballat.

null

Vedruna ODS

Aquest itinerari és la concreció d’una pauta de treball compartida que, partint de la Proposta Educativa Vedruna, una trajectòria col.lectiva de compromís social i la implicació de la nostra xarxa d’escoles, ens permetrà transitar cap a una manera de fer que garanteixi la consolidació en la creació d’hàbits de vida per a un món més just, més solidari, més sostenible.

null

Tecnologia aplicada a l’aula (entorn Google)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

  • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
  • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.
null

Vedruna Pastoral

Educar la mirada, aquest és l’Objectiu Educatiu de les escoles Vedruna Catalunya pel trienni 21-24. Educar la mirada significa treballar una triple dimensió:

  • La mirada cap al propi interior
  • La mirada cap als altres
  • La capacitat d’aprendre a mirar el nostre món

 

Si aprenem a mirar-nos a nosaltres mateixos , aprenem a mirar l’altre/a i som capaços d’aprendre en un món global, haurem contribuït a tenir una mirada més tendra, empàtica i solidària.

Les 37 Escoles Vedruna compartirem, per primera vegada en un espai virtual, el repte que suposa Educar la mirada, convençuts de la força transformadora que implica EDUCAR.

null

Itinerari CR

Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació oferim als nostres alumnes un itinerari de Cultura Religiosa que abraça les etapes d’infantil, primària, secundària i batxillerat, dels 3 als 18 anys.

Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació volem impulsar una classe de cultura religiosa que, adaptada a cada edat, tingui per eixos de desenvolupament quatre aspectes:

  • L’aprenentatge constructiu
  • L’aprenentatge significatiu
  • L’aprenentatge inclusiu
  • L’aprenentatge competencial

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website