Atenció al públic:

8:30h. - 18:30h.

Cervantes, 34

08600 Berga

93 821 01 86

vedrunaberga@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

null

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

null

Programa Infadimed

El programa Infadimed, neix de la idea de promocionar la dieta mediterrània a les escoles mitjançant xerrades i tallers pràctics.

El programa consisteix en una sessió mensual de 45 minuts, durant sis mesos, que diversos professionals sanitaris faran als vostres fills d’infantil i primària.

Mitjançant pel·lícules, adaptades a l’edat dels alumnes, on els expliquen diversos aspectes relacionats amb els hàbits saludables. Després de la projecció, els professionals sanitaris fan un resum i els infants poden preguntar-los els dubtes que tinguin. Finalment, tots junts fan una activitat relacionada amb el tema treballat.

null

Programa de Salut Integral (SI)

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.

El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

null

Tecnologia aplicada a l’aula (entorn Google)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

  • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
  • Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.