Atenció al públic:

8:30h. - 18:30h.

Cervantes, 34

08600 Berga

93 821 01 86

vedrunaberga@vedruna.cat

Projecte educatiu

SOM UNA XARXA DE TRENTA-SIS ESCOLES D'ARREU

DEL NOSTRE PAÍS AMB UN PROJECTE EDUCATIU COMPARTIT

VEDRUNA CATALUNYA

Som comunitats educadores de llarga trajectòria, amb l’experiència que ens dona un camí iniciat l’any 1826, quan a Catalunya tot just s’obrien les portes de les primeres aules d’ensenyament femení. Som escola cristiana, catalana i compromesa amb la cultura i la llengua del nostre país.

El nostre Projecte Educatiu es recolza en uns equips de treball compromesos amb un doble objectiu: servir al ple desenvolupament de les persones i servir a la millora de la societat. Aquest plantejament ens ha portat a accentuar els aspectes següents:

L’atenció i l’acompanyament educatiu de les persones, en funció de les seves necessitats, i l’estímul al ple desenvolupament de les possibilitats de cadascú.

El compromís amb una educació en valors que és la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb un model educatiu d’inspiració cristiana.

L’escola necessita i fa extensible la participació de tota la comunitat educativa en la vida escolar: famílies, alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, personal de neteja i menjador. Tots junts fem camí per assolir un objectiu comú i compartit: fer del nostre centre un lloc ple d’emocions, ric en continguts i respectuós amb les diferències.

El diàleg escola-famílies en un marc de corresponsabilitat educativa i de recolzament mutu ens ajuda a establir objectius comuns, afavoreix que l’educació dels infants sigui més coherent i ens fa copartícips del seu creixement com a persones.

EIXOS EDUCATIUS

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website