Primària musical

La nostra escola ofereix a tots els alumnes de primària la possibilitat de cursar estudis elementals de música dins l’horari lectiu, gràcies a un conveni amb l’Escola Municipal de Música de Berga.

El principal objectiu és afavorir  l’aprofundiment  d’estudis musicals als nens i nenes que ho desitgin. D'aquesta manera, disposen de més temps extraescolar.

Els alumnes realitzen l’àrea curricular de  música a l’escola Municipal de Música de Berga. L'avaluació d'aquesta àrea la realitzen els professors de l’escola de música i les notes són assumides pel centre com a pròpies.
També et pot interessar...